3 küsimust alustavalt brändi loojalt

Selle kuu korduvate küsimuste postituses võtame vaatluse alla küsimused, mis on tulnud neilt ettevõtjatelt ja brändi loojatelt, kes on alles oma teekonna alguses.

1. Mida peaksin arvestama ettevõttele nime registreerides?

Sageli öeldakse naljatades, et ettevõttele nime valimine on ettevõtlusega alustamise juures selleks kõige raskemaks verstapostiks. Kuigi tegemist ei ole tegelikult ju juriidilise küsimusega saab mõningaid soovitusi siiski jagada.

Mida sageli endale ei teadvustata on see, et ettevõtte ärinimi ja brändi nimi ei pea olema üks ja see sama. Tegelikult lausa soovitatakse valida erinevad nimed, kuna ettevõtusteekond ei pruugi olla alati sirgjooneline. Sel samal põhjusel ei soovitata ärinimena kasutada ka enda nime.

Lisaks sellele, et nimi võiks kasutatavuse huvides olla kergesti arusaadav, tuleb äriregistris teha ka nimekontoll, vaatamaks, kas sellist nime on enda ettevõttele üldse võimalik valida. Nimelt, ei tohi ärinimi olla liiga sarnane juba registrisse kantud nimedega ning samuti ei tohi see sisaldada samal tegevusalal tegutsevat kaubamärgi nime.

Ka brändi nime valides tuleks arvestada sellega, et valitav nimi ei kahjustaks juba olemasolevaid kaubamärgi omanike õigusi. Samuti võib sul endal olla soov tulevikus registreerida kaubamärk, seega tasub kindlaks teha, et sellise nimega samal tegevusalal olevat kaubamärki ei ole juba registreeritud.

2. Miliseid lepinguid on mul vaja ettevõtlusega alustades?

Vastus sellele küsimusele oleneb väga suures osas sellest, millega loodav ettevõte plaanib tegelema hakata. Kuid proovime siinkohal tuua välja mõned olulisemad lepingud.

Kui alustad ettevõtlusega koos mõne sõbra või äripartneriga siis võiksid kaaluda osanike lepingu sõlmimist. Selles lepingus on võimalik kokku leppida ka see, mis saab siis kui üks teist ei soovi enam mingil hetkel ettevõttega jätkata.

Kui plaanid oma ettevõttele üürida tööruumi, siis vajad selleks üürilepingut. Oluline on endale teadvustada, et tähtajalist üürilepingut ei ole võimalik ennetähtaegselt lõpetada juhul kui lepingus ei ole vastupidist kokkulepitud. Seega kui teed lepingu viieks aastaks, aga huvi kaob juba esimeste kuude jooksul on raske lepingust välja pääseda.

Kui plaanid leida endale töötajad/ koostööpartnerid, siis tekib sul ilmselt küsimus, mis vahe on töölepingul ja töövõtu/käsunduslepingul. Töölepingu puhul allub töötaja tööandja poolsele kontrollile ja saab kasutada seadusest tulenevaid hüvesid, näiteks õigus puhkusele. Töövõtu/käsunduslepingu puhul on isik iseseisvaks teenusepakkujaks, mis annab pooltele suuremad võimalused lepingu tingimustes kokku leppida ning selliseid lepinguid on üldjuhul ka lihtsam lõpetada. Kui tegutsed loomevaldkonnas pead arvestama ka intellektuaalse omandi õigustega ja vaatama, et sul on kõik vajalikud autoriõigused oma äriplaani täitmiseks või sinu autoriõigused on piisavalt kaitstud. Pea meeles, et üksnes töösuhte ja töölepingu puhul lähevad varalised autoriõigused üle automaatselt tööandjale. Muul juhul peavad sinu lepingud sisaldama autoriõiguste kokkuleppe punkti.

Toodete turustamisel ja uute klientide leidmisel on sul vaja sõlmida leping edasimüüjaga. Kui soovid hakata mingeid tooteid maaletooma võib olla sinu jaoks oluline, et saaksid selleks ainuõiguse ehk nii öelda eksklusiivsuse.

Vaata alati, et lepingus oleksid võimalikult täpselt kokku lepitud maksetingimused ja tarnetingimused. Kui sulle saadetakse leping allkirjastamiseks, ole eriti tähelepanelik ja ettevaatlik, kui näed lepingus mõistet leppetrahv ja tee esmalt endale selgeks, mida see tähendab.

3. Kuidas tutvustada oma äriideed investoritele nii et nad seda endale ei võtaks?

Ideed ei ole seadusega kaitstud. Seega oma ideest rääkimine kätkeb alati riske, kuid samamoodi on riskantne hoida ideid oma peas ja neid üldse mitte kellegiga jagada, eriti kui see viib selleni, et sa ei suuda üksi oma ideid ellu viia.

Seega on ideaalne leida tasakaal, mõelda millises ulatuses ja kellele oma ideid tutvustatakse. Juriidilise abivahendina on võimalik sõlmida isikuga, kellega oma ideid jagatakse ka konfidentsiaalsusleping, mis tagab selle, et informatsioon, mida vahetate ja mis on lepingus määratletud, säilib konfidentsiaalsena.

Legal Room