LITSENTSILEPING

Kui soovid anda oma intellektuaalse omandi teisele isikule kasutamiseks, siis leping, mida sellisel puhul sõlmitakse kannab nime litsentsileping. Sellise õigussuhte puhul on isik, kes annab oma teose kasutada, litsentsiandja ja isik, kes saab kasutusõiguse, litsentsisaaja.

Litsentsilepinguid saab kõige laiemalt jagada kaheks. Eristatakse ainulitsentsilepinguid ja lihtlitsentsilepinguid. Lihtlitsentsileping tähendab seda, et litsentsiandja võib ka ise teost edasi kasutada ja ka teistele isikutele kasutada anda. Näiteks on lihtlitsentsilepinguga tegemist juhul, kui fotograaf annab veebiväljaandele õiguse kasutada oma fotosid artikli illustreerimiseks, kuid samas jätab endale kõik õigused müüa fotosid edasi ka teistele väljaannetele ja isikutele.

Ainulitsentsilepinguga saab litsentsisaaja aga ainuisikulise õiguse teost kasutada ning teose loojale endale teose kasutamise õigust ei jää. Samuti ei saa ta teose kasutamist teistele isikutele lubada. Näiteks kui tootedisainer loob tellimustööna restorani interjööri jaoks lambid ja annab nende ainulitsentsi restorani pidavale ettevõttele, siis ei ole disaineril enam endal õigus analoogseid tooteid ka teistele klientidele luua ja müüa.

Legal Room