GARANTII VS PRETENSIOONIDE ESITAMISE ÕIGUS

Garantii on mõiste, mille täpset tähendust müügitingimuste ja müügilepingute koostamisel sageli ei teata või aetakse see segamine võlaõigusseadusest tuleneva õigusega esitada pretensioone.

 Garantii andmine on müüja jaoks vabatahtlik ning tähendab müüja lubadust müüdud asi garantiis või reklaamis ettenähtud tingimustel tasuta või tasu eest välja vahetada, parandada või muul viisil tagada asja vastavus. Garantiiga antakse ostjale tavaliselt seadusest soodsam positsioon. Näiteks pakub müüja ostjale garantiid, et asjal esinevad puudused parandatakse 5 aasta jooksul alates ostu hetkest. Seega saab garantiiga suurendada ostja usladust pakutava toote vastu ja kasutada garantiid osana müüja reklaamistrateegiast.

 Pretensioonide esitamise õigus tuleneb tarbijale võlaõigusseadusest, mille kohaselt tarbijalemüügi puhul vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib ostja nõuda müüjalt asja parandamist või asendamist. Kui müüja ei suuda asja parandada või asendada on tarbijal õigus müügilepingust taganeda ja raha tagasi nõuda.
 Rohkem infot garantii ja pretensioonide esitamise õiguse erinevuste kohta leiad Disainiõiguse käsiraamatust.

Disainiõiguse-Käsiraamat-2-4ssssss.png
Legal Room