RAHA AJAB SUHTED SASSI?

Raha ajab suhted sassi?!

 Just sellist pealkirja kannab juba järgmisel pühapäeval ( 28.02) toimuv partnerlussuhete teemaline koolitus, kus ka minul on hea meel olla üks kaasa rääkijatest. Kahjuks jõuavad enamik inimesi juristi juurde alles siis, kui suhted on juba sassi läinud ning vajalik on võimalikult valutult konflikt lahendada ja koostöö lõpetada. Seega on mul hea meel tänases postituses keskenduda hoopis sellele, kuidas probleemide tekkimise riski maandada.
 Kuidas probleeme ära hoida?

a) Võta endale piisavalt aega!
  

Kui silme ees on ammu ihaldatud unistuste koostööprojekt, on kahtlemata inimlik soov võimalikult ruttu koostööd fikseerivad lepingud sõlmida, et suurepärane võimalus sõrmede vahelt välja ei libiseks. See aga ei pruugi alati olla parim lahendus. Seistes murrangulise tehingu ukselävel, tasuks korraks seisatada, sügavalt sisse ja välja hingata ning mõelda veel kord läbi, millele täpselt jah-sõna antakse. Mul püsivad siiani eredalt meeles ühe minu esimese tööandja sõnad, mille kohaselt tasuks enne lepingu sõlmimist kaks korda järele mõelda, kuna halvast kokkuleppest välja pääsemine võib olla mitu korda keerulisem kui heast tehingust saadev kasu.
 

b) Ära karda läbi arutada ka ebamugavaid teemasid, sageli probleemid ajaga ei kao, vaid pigem võimenduvad!
 

Näen, et sageli eksitakse selle punkti vastu olukorras, kus tulevased koostööpartnerid on omavahel ka head sõbrad. Kirjaliku lepingu sõlmimist ja raha küsimuste läbi arutamist ei peeta vajalikuks või arvatakse see lausa olevat halvaks tooniks. Samas võiks kirjaliku lepingu vormistamist vaadata kui head võimalust, mis aitab läbi mõelda koostöö toimimise põhilised süsteemid ning valada ideed praktilisemasse vormi. Teiseks võivad ajapikku inimeste huvid, visioonid, tulevikunägemused muutuda ja kirjalik leping pakub selliseks puhuks selgeid raame, millele toetuda.  

 

c) Sõlmi lepingud kirjalikult ( eriti kokkulepped, mis puudutavad raha)!
  Kuigi ka suuline kokkulepe on seaduse mõttes leping, ei taga see kindlasti sellist kindlust, mis käib kaasas kirjaliku lepinguga. Väga sageli ei ole võimalik suulisi kokkuleppeid tagantjärele tõendada. Vaidluse korral on ühe isiku sõna teise isiku vastu ning just seetõttu on probleemide esinemise korral oma õigusi väga raske kaitsta. Kui oled sõlminud kokkuleppe suuliselt, on mõistlik saata teisele poolele e-kiri, kus võtad kokku kokkuleppe sisu ning palud seda teisel poolel e-posti teel kinnitada. Selline tegutsemine tagab, et mõlemad pooled on kokkuleppest ühtemoodi aru saanud. Kui koostöö ei peaks millegipärast sujuma ning tekivad vaidlused, on võimalik sellist kirjavahetust kasutada tõendina ka kohtumenetluses. Ettevaatuse mõttes tasub alati alles hoida ka oma kirjad, märkmed ja muud koostööd ettevalmistavad dokumendid.
 

d) Loe alati kõik koostööpartneri saadetud dokumendid läbi!
  

Juriidiline keel ei ole kahtlemata kergete killast. Pikad lohisevad laused ja tundmatud terminid muudavad sellistest dokumentidest läbinärimise keerukaks ja tüütuks. Kuid mitte kunagi ei tohiks alla kirjutada dokumendile, mille sisu ei ole tervikuna arusaadav. Koostööpartneri esitatud dokumendid on tõenäoliselt koostanud tema jurist ning võivad olla mõeldud kaitsma eelkõige koostööpartneri huvisid.
 

e)Kui millestki aru ei saa, siis ära karda abi küsida!
  

Kui dokumendis on sees termin, mille tähendust sa ei tea, siis on mõistlik otsida abi kellegi käest, kellel see info on olemas. Sealjuures on äärmiselt kasulik oma nõustajale või juristile rääkida kõikidest asjaoludest nii, nagu need on, ja avaldada kogu vajalik informatsioon. Ainult nii saab ta sind kõige efektiivsemalt aidata.
 

f) Kaitse oma intellektuaalse omandi õigusi ja austa teiste omasid!
  

Öeldakse, et intellektuaalne omand on tänapäeva infoajastul ettevõtte üheks kõige olulisemaks varaks. Seega kanna hoolt, et selline vara oleks võimalikult hästi kaitstud! Kas sina näiteks tead, et autoriks saab olla üksnes füüsiline isik ning et ainult töölepingu puhul lähevad varalised autoriõigused automaatselt tööandjale üle? Seega kui koostöö hõlmab ka loomingulist tegevust, oleks mõistlik kohe alguses kokku leppida, kuidas hakatakse teostama autoriõiguseid!

Legal Room